ת.א.ג. מכשירים רפואיים
קיבוץ  געתון
כתובת  געתון, ד.נ. אשרת , 25130
מיקוד  25130
טלפון מרכזיה  04 - 9858400
פקס  04 - 9858404
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  רפואה וכימיקלים
פלחי שוק  מוצרים לתחום הרפואה
מוצרים  מכשירים רפואיים לחדרי ניתוח
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור