פלסים בע"מ
קיבוץ  מרחביה
כתובת  מרחביה , 19100
מיקוד  19100
טלפון מרכזיה  04 - 6598511
פקס  04 - 6592584
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרים להשקיה ולתשתיות מים
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  מערכות השקיה, מוצרי צנרת לחקלאות, תעשיה, תשתית, מחברים לצנרת פוליאתילן
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור