ריווליס פלסטרו בע"מ
קיבוץ  גבת
כתובת  קיבוץ גבת , 30050
מיקוד  30050
טלפון מרכזיה  04 - 6549444
פקס  04 - 6540983
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרים להשקיה ולתשתיות מים
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  השקיה ותשתית
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור