פלסטניר אגש"ח בע"מ
קיבוץ  ניר אליהו
כתובת  ניר אליהו , ד.נ. השרון התיכון , 45845
מיקוד  45845
טלפון מרכזיה  09 - 7647222
פקס  09 - 7647110
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרים לאריזת מזון ואריזות שונות
מוצרים  יצור שקיות מודפסות מכל הסוגים, שקיות מוכספות למתנות וחגים, יריעות מודפסות ורגילות לאריזה בתעשיה
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור