פלסאון תעשיות בע"מ
קיבוץ  מעגן מיכאל
כתובת  מעגן מיכאל, ד.נ. מנשה , 37805
מיקוד  37805
טלפון מרכזיה  04 - 6394711
פקס  04 - 6390887
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרים לבנין מוצרי תשתיות מוצרי מחצבים
מוצרים להשקיה ולתשתיות מים
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  אביזרי השקיה, מוצרי שתיה לעופות, מוצרים סניטריים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור