פלטכניקה ניצנים אגש"ח בע"מ
קיבוץ  ניצנים
כתובת  ניצנים, ד.נ. אבטח , 79290
מיקוד  79290
טלפון מרכזיה  08 - 6721080
פקס  08 - 6727991
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מתכת ומכונות
פלחי שוק  חלקים לתעשיית הרכב
מוצרי צריכה
מוצרים  כסאות משרד, תעשיה ובית, כסאות לקליניקה ולמוגבלים, מוצרי פוליאוריתן וספוגים לרהוט, לתעשית הרכב והבניה, ספוגים יצוקים - אלסטרומרים - קשיח - אינטרגל סקינד, מושבים לתחבורה הצבורית: רכבות, אוטובוסים ומסחריות
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור