חברת פוליזיו פלסטיק (1988) בע"מ
קיבוץ  גשר הזיו
כתובת  גשר הזיו, ד.נ. ג. מערבי 22815
מיקוד  22815
טלפון מרכזיה  04 - 6939483
פקס  04 - 9524244
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרי צריכה
מוצרים  משטחים לשינוע, רהוט ילדים, מוצרים בקבלנות משנה
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור