שעוני עדי קבוצת יבנה
קיבוץ  יבנה
כתובת  קבוצת יבנה 79233
מיקוד  79233
טלפון מרכזיה  08 - 8548345
פקס  08 - 8548388
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  נוי אמנות ושונות
פלחי שוק  מוצרי צריכה
מוצרים  שעוני יד, שעוני קיר, שעונים מעוררים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור