חברת סיפן סעד (99) בע"מ
קיבוץ  סעד
כתובת  סעד, ד.נ. נגב , 85140
מיקוד  85140
טלפון מרכזיה  08 - 6800424
פקס  08 - 6800434
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרים לאריזת מזון ואריזות שונות
מוצרים  יריעות מתכווצות לאריזה
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור