נעלי נאות אגש"ח בע"מ
קיבוץ  נאות מרדכי
כתובת  נאות מרדכי, ד.נ. ג.עליון , 12120
מיקוד  12120
טלפון מרכזיה  04 - 6948131
פקס  04 - 6950111
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  טקסטיל ועור
פלחי שוק  מוצרי טקסטיל ומוצרים לתעשיית הטקסטיל
מוצרי צריכה
מוצרים  סנדלים, קבקבים ונעלים אנאטומיים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור