נירעותק אגש"ח בע"מ
קיבוץ  ניר דוד
כתובת  ניר דוד, ד.נ. ב. שאן , 10803
מיקוד  19150
טלפון מרכזיה  04 - 6488011
פקס  04 - 6488900
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  דפוס נייר וקרטון
פלחי שוק  מוצרי נייר דפוס וקרטון
מוצרים  נייר העתקה ללא פחם - ח"ג לתעשית הדפוס, נייר דביק מעצמו - ח"ג לתעשית המדבקות והתוויות
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור