דגניה תעשיות בע"מ
קיבוץ  דגניה ב
כתובת  דגניה ב', ד.נ. עמק הירדן , 15130
מיקוד  15130
טלפון מרכזיה  04 - 6655014
פקס  04 - 6755989
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מתכת ומכונות
פלחי שוק  תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  מכונות חקלאיות - מרססים לחקלאות וחלקי חילוף להם
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור