מצרפלס
קיבוץ  מצר
כתובת  מצר, ד.נ. חפר , 38820
מיקוד  38820
טלפון מרכזיה  04 - 6387001
פקס  04 - 6387007
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרים לבנין מוצרי תשתיות מוצרי מחצבים
מוצרים להשקיה ולתשתיות מים
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  מערכות השקיה בטפטוף והמטרה, לחקלאות, צנרת פלסטית ומוצרי הזרקה לחשמל, לתקשורת ולבנין, צנרת פלסטית עם מתכת למים קרים וחמים, דורה ליין, ועם סיליקון לכבלי תקשורת
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור