געש מפעלי תאורה
קיבוץ  געש
כתובת  קיבוץ געש , 60950
מיקוד  60950
טלפון מרכזיה  09 - 9529393
פקס  09 - 9529439
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  חשמל אלקטרוניקה ובקרה
פלחי שוק  מוצרי חשמל אלקטרוניקה ותקשורת
מוצרי צריכה
מוצרים  פנסים, תאורת חירום, עמודי תאורה, תעשיה תאורת שטח והצפה, פלואורצנטים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור