טוף מרום גולן (2000) בע"מ
קיבוץ  מרום גולן
כתובת  מרום הגולן, ד.נ. צפון הגולן , 12436
מיקוד  12436
טלפון מרכזיה  04 - 6960191
פקס  04 - 6960236
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מחצבים וחומרי בניין
פלחי שוק  מוצרים לבנין מוצרי תשתיות מוצרי מחצבים
מוצרים  תערובות גידול, מצע קוקוס, כבול וטוף, לחממות גידול, לתעלות הזנה במטעים, לגינון כמצע גידול וחיפוי
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור