מפל אגש"ח בע"מ
קיבוץ  מבוא חמה
כתובת  ק. מבוא חמה 12934
מיקוד  12934
טלפון מרכזיה  04 - 6764555
פקס  04 - 6764563
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרי צריכה
מוצרים  לוחות P.P ציוד משרדי, חזרה לבי"ס. ערוגות למצעים מנותקים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור