מעדני מזרע
קיבוץ  מזרע
כתובת  דאר מזרע , 19312
מיקוד  19312
טלפון מרכזיה  04 - 6429733
פקס  04 - 6492577
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מזון
פלחי שוק  מוצרי צריכה
מוצרי מזון
מוצרים  מוצרי בשר - נקניקים, נקניקיות, קוטלטים וכו'
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור