ביו - בי מערכות ביולוגיות
קיבוץ  שדה אליהו
כתובת  שדה אליהו, ד.נ. ע. בית שאן 10810
מיקוד  10810
טלפון מרכזיה  04 - 6096905
פקס  04 - 6096908
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  רפואה וכימיקלים
פלחי שוק  תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  אויבים טבעיים להגנת הצומח, דבורי בר להאבקה
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור