מכוורת יד מרדכי
קיבוץ  יד מרדכי
כתובת  יד-מרדכי, ד.נ. ח. אשקלון 79145
מיקוד  79145
טלפון מרכזיה  08 - 6720471
פקס  08 - 6720468
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מזון
פלחי שוק  מוצרי צריכה
מוצרי מזון
מוצרים  מוצרי דבש, בריאות ואריזות שי
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור