מחצבות בית אלפא
קיבוץ  בית אלפא
כתובת  בית-אלפא, ד.נ. גלבוע , 19140
מיקוד  19140
טלפון מרכזיה  04 - 6533456
פקס  04 - 6533544
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מחצבים וחומרי בניין
פלחי שוק  מוצרים לבנין מוצרי תשתיות מוצרי מחצבים
מוצרים  אגרגטים למוצרי בטון וטיט, בזלת - למוצרי אספלט ו"משתלבות", חול לכיסוי צנרת, מצעים לכבישים וחול רחוץ
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור