מחצבות כפר גלעדי אגש"ח בע"מ
קיבוץ  כפר גלעדי
כתובת  קיבוץ כפר גלעדי , 12210
מיקוד  12210
טלפון מרכזיה  04 - 6946261
פקס  04 - 6959455
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מחצבים וחומרי בניין
פלחי שוק  מוצרים לבנין מוצרי תשתיות מוצרי מחצבים
מוצרים  מצעים, חצץ, בטון, אספלט, חמרי מוזאיקה לתעשית מרצפות, גרנוליטים לצפוי בנינים, חמרים לטיח, אבקות גיר מקרוניות, ביצוע עב' פיתוח וסלילת כבישים, אגרנט בזלת, יצור חומר עמיד שחיקה מלאנים לתעשיה
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור