אפיק מוצרי הדפסה בע"מ
קיבוץ  אפיק
כתובת  אפיק, ד.נ. רמת הגולן , 12938
מיקוד  12938
טלפון מרכזיה  04 - 6761216
פקס  04 - 6763240
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  דפוס נייר וקרטון
פלחי שוק  מוצרי נייר דפוס וקרטון
מוצרים  חברה ממחזרת ראשי דיו וטונרים. חברה יצרנית (ממחזרת) מוצרי דיו איכותיים וטונרים למדפסות לייזר ופקסים מעבדת שירות ותמיכה למדפסות.
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור