מדגל גליל ים
קיבוץ  גליל ים
כתובת  גליל ים , 46905
מיקוד  46905
טלפון מרכזיה  09 - 9528964
פקס  09 - 9528983
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרי צריכה
מוצרים לבנין מוצרי תשתיות מוצרי מחצבים
מוצרים  ברזים לשמוש ביתי וציבורי
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור