מ.ב.א הזורע טכנולוגיות כיול
קיבוץ  הזורע
כתובת  הזורע, ד.נ העמקים , 30060
מיקוד  30060
טלפון מרכזיה  04 - 9592464
פקס  04 - 9899222
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  שרותי תעשיה
מוצרים  שרותי כיול של ציוד מכשור מדידה בתחומים: רדיומטריה, פוטוניקה, טמפרטורה, לחות, אורך, זוית, לחץ, מומנט, מסה, מאזניים, כח, טמפרטורה, חשמל ואלקטרוניקה, שרותי הדרכה, שרותי יעוץ, ציוד מדידה חדש מכוייל בכל התחומים, כולל נפח - פיפטורים PH +
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור