דגנית עין בר מאפיה
קיבוץ  עינת
כתובת  קבוץ עינת 49910
מיקוד  49910
טלפון מרכזיה  03 - 9385131
פקס  03 - 9027489
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מזון
פלחי שוק  מוצרי מזון
מוצרי צריכה
מוצרים  מוצרי מאפה
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור