מ.ס.מ מטלסינטר בע"מ
קיבוץ  מפלסים
כתובת  מפלסים, ד.נ. חוף אשקלון , 79160
מיקוד  79160
טלפון מרכזיה  08 - 6804201
פקס  08 - 6804200
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מתכת ומכונות
פלחי שוק  מוצרי מתכת ופלסטיק לתעשייה וקבלנות משנה
חלקים לתעשיית הרכב
מוצרים  מוצרים מסונטרים מאבקות מתכת
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור