לימת בע"מ
קיבוץ  גבעת חיים מ
כתובת  דאר גבעת חיים מאוחד , 38930
מיקוד  38930
טלפון מרכזיה  04 - 6167730
פקס  04 - 6167730
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מתכת ומכונות
פלחי שוק  מוצרי מתכת ופלסטיק לתעשייה וקבלנות משנה
מוצרים  ליטוש מוצרי נירוסטה מכל הסוגים, בנית מתקנים לטיפולי שטח במתכות
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור