לוטמפלסט תעשיות פלסטיק בע"מ
קיבוץ  לוטם
כתובת  לוטם, ד.נ. ב. בית הכרם , 20124
מיקוד  20124
טלפון מרכזיה  04 - 6787233
פקס  04 - 6785770
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרי מתכת ופלסטיק לתעשייה וקבלנות משנה
מוצרים  שטיחי אמבטיה, שטיחי רכב, שטיחי סף, אביזרי שפכים, מוצרים טכניים בקבלנות משנה, מוצרים בשלוב פלסטיק וטקסטיל בהזרקה
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור