להבות יצור ומיגון בע"מ
קיבוץ  להבות הבשן
כתובת  להבות הבשן, ד.נ. ג.עליון , 12125
מיקוד  12125
טלפון מרכזיה  04 - 6905020
פקס  04 - 6952119
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מתכת ומכונות
פלחי שוק  מוצרי מתכת ופלסטיק לתעשייה וקבלנות משנה
שוק הביטחון ושוק צבאי
מוצרים  מטפים מטלטלים, מוסעים ונגררים, מערכות גילוי וכיבוי אוטומטיות, ציוד להסנקת מים, גלגלונים, זרנוקים, מזנקים, שטורצים, ציוד בטיחות
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור