כימדע כימיקל עדינים חב' (1996) בע"מ
קיבוץ  ניר יצחק
כתובת  ניר יצחק, ד.נ. נגב , 85455
מיקוד  85455
טלפון מרכזיה  08 - 9983421
פקס  08 - 9983598
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  רפואה וכימיקלים
פלחי שוק  מוצרים לתחום הרפואה
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  תרכובות ברום לתעשית התרופות, הפוטו וחומרי הדברה לחקלאות
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור