מוזאיקה אילון
קיבוץ  אילון
כתובת  קיבוץ אילון
ד.נ. גליל מערבי
מיקוד  22845
טלפון מרכזיה  04 - 9858125
פקס  04 - 9858126
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  נוי אמנות ושונות
פלחי שוק  מוצרי צריכה
מוצרים  רצפות, שולחנות, פסי קישוט, חיפויי קיר אומנותיים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור