מגופי פיקוד ובקרה דורות אגש"ח
קיבוץ  דורות
כתובת  דורות, ד.נ. חוף אשקלון , 79175
מיקוד  79175
טלפון מרכזיה  08 - 6808900
פקס  08 - 6808705
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מתכת ומכונות
פלחי שוק  מוצרים להשקיה ולתשתיות מים
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  מגופים הידראוליים - מגופי פיקוד ובקרה מגופים למערכות השקיה ושטיפת מסננים ברזים לכיבוי אש, לתשתית ולבניה
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור