דולב מוצרי פלסטיק
קיבוץ  דביר
כתובת  דביר, ד.נ. נגב , 85330
מיקוד  85330
טלפון מרכזיה  08 - 9111700
פקס  08 - 9918710
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרים לאריזת מזון ואריזות שונות
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  מיכלי פלסטיק לחקלאות ולתעשיה בנפחים 200 - 2500 ליטר, משטחים, מיכלי אשפה בנפח 80 - 1100 ליטר, מוצרי ואקום פורמינג,
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור