גביש מערכות ובקרה בע"מ
קיבוץ  גבעת ברנר
כתובת  דאר גבעת ברנר , 60948
מיקוד  60948
טלפון מרכזיה  08 - 9443961
פקס  08 - 9443357
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  תוכנה ומיחשוב
פלחי שוק  תוכנה ומחשוב
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  ציוד תקשורת מחשבים, בקרת אנרגיה, בקרת תהליכים תעשייתיים, מערכות בקרה לחקלאות: רפתות, חממות ודגים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור