גלעם בע"מ
קיבוץ  מענית
כתובת  מענית, ד.נ. מנשה , 37855
מיקוד  37855
טלפון מרכזיה  04 - 6375222
פקס  04 - 6375156
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מזון
פלחי שוק  מוצרי מזון
מוצרי צריכה
מוצרים  עמילן, גלוקוזה, פרוקטוזה, שרותי אריזה למוצרי אבקות
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור