גברעם מעטפות איכות בע"מ
קיבוץ  גברעם
כתובת  גברעם, ד.נ. חוף אשקלון , 79130
מיקוד  79130
טלפון מרכזיה  08 - 6770593
פקס  08 - 6731070
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  דפוס נייר וקרטון
פלחי שוק  מוצרי צריכה
מוצרי נייר דפוס וקרטון
מוצרים  מעטפות מסוגים שונים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור