ברמד
קיבוץ  עברון
כתובת  עברון, ד.נ. גליל מערבי , 25235
מיקוד  25235
טלפון מרכזיה  04 - 9855311
פקס  04 - 9855356
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מתכת ומכונות
פלחי שוק  מוצרים להשקיה ולתשתיות מים
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  מגופי בקרה הידראוליים והידרומטרים, אביזרי בקרה הידראולית
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור