בקרה מתקני פיקוד לאוטומציה
קיבוץ  גבע
כתובת  גבע ד.נ. גלבוע 18915
מיקוד  18915
טלפון מרכזיה  04 - 6535960
פקס  04 - 6531445
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  חשמל אלקטרוניקה ובקרה
פלחי שוק  מוצרי חשמל אלקטרוניקה ותקשורת
מוצרי מתכת ופלסטיק לתעשייה וקבלנות משנה
מוצרים להשקיה ולתשתיות מים
מוצרים  שסתומים סולנואידים, שסתומי אויר לנוזלים, ואקום. בוכנות אויר ומים. צינורות ניילון וצנרת ברזים מפוקדים לחקלאות וגינון.
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור