ביוגל מעבדות גלעד
קיבוץ  גלעד
כתובת  גלעד, ד.נ. ח.מגידו 19240
מיקוד  19240
טלפון מרכזיה  04 - 9898605
פקס  04 - 9898690
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  רפואה וכימיקלים
פלחי שוק  מוצרים לתחום הרפואה
מוצרים  ערכות דיאגנוסטיות למחלות בעלי חיים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור