ארם שרותי מדי מים בע"מ
קיבוץ  רמות מנשה
כתובת  רמות מנשה, ד.נ. מגידו , 19245
מיקוד  19245
טלפון מרכזיה  04 - 9895700
פקס  04 - 9895737
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מתכת ומכונות
פלחי שוק  מוצרים להשקיה ולתשתיות מים
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  שפוץ וכיול מדי מים וקוצבי מים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור