ארד
קיבוץ  דליה
כתובת  דליה,דאר דליה, 19239
מיקוד  19239
טלפון מרכזיה  04 - 9897911
פקס  04 - 9897960
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מתכת ומכונות
פלחי שוק  מוצרי חשמל אלקטרוניקה ותקשורת
מוצרים להשקיה ולתשתיות מים
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  פתוח, ייצור ושיווק של מדי מים ליישומים שונים, מדידה ביתית, מדי מים להולכה ומדידה חקלאית
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור