קפרו תעשיות בע"מ
קיבוץ  קדרים
כתובת  קדרים,ד.נ.בקעת בית הכרם , 12390
מיקוד  12390
טלפון מרכזיה  04 - 6986204
פקס  04 - 6987228
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מתכת ומכונות
פלחי שוק  מוצרי צריכה
מוצרים לבנין מוצרי תשתיות מוצרי מחצבים
מוצרים  כלי מדידה - פלסי מים, מטרים, סרגלים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור