מעבדות אסילור ישראל בע"מ
קיבוץ  אושה
כתובת  אושה 30031
מיקוד  30031
טלפון מרכזיה  8458333 - 04
פקס  8447596 - 04
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  אופטיקה וזכוכית
פלחי שוק  אופטיקה
מוצרי צריכה
מוצרים  עדשות אופטיות לפי מירשם, ציפויים לעדשות אופטיות, ציפויים מתקדמים לאופטיקה מדוייקת
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור