קורס פיתוח והכשרה ליו"רים
'להב פיתוח מנהלים' ואיגוד התעשייה הקיבוצית מתכבדים להזמינכם להשתתף בתכנית שפותחה בהתאם לצרכים הייחודיים ומאפייני התפקיד של יו"רים.ות בתאגידים קיבוציים. התוכנית תעניק את הידע, הכלים, המיומנויות ותהליכי החשיבה הדרושים לביצוע התפקיד
  
פיתוח והכשרת י
  
תפקיד היו"ר הינו בעל חשיבות אסטרטגית למפעל ולקיבוץ. בשנים האחרונות הוא קיבל תפנית חדשה וחשובה לאור הדגש הרב המושם כיום על תפקידו, בכל המגזרים ולא רק בחברות ציבוריות, והעולם המשתנה הדורש שינויי חשיבה ופרדיגמות.
  
הקורס שפותח על ידי להב פיתוח מנהלים - הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף עם איגוד התעשייה הקיבוצית, מיועד ליושבי ראש בפועל, למנכ"לים ומנהלים בתעשייה ובמגזר העסקי. מדובר בקורס ייחודי מסוגו, המכסה נושאים רלוונטיים רבים לעבודת היו"ר והדירקטוריון. התוכנית כוללת הרצאות של מיטב אנשי האקדמיה, מפגשים עם מנהלים/ת בכירים/ות מהשטח, סדנאות יישומיות וחומרי קריאה משלימים. מערכת השעות מותאמת לעולם שהשתנה בשנה האחרונה.
  
פתיחת הקורס - 19 באוקטובר 2021
6 מפגשים, ימי ג', 09:00-16:45
60 שעות אקדמיות
עלות הקורס 6,950 ₪ + מע"מ
  
במידה ולא ניתן יהיה לקיים את הקורס באופן פרונטלי, הקורס יתקיים בצורה היברידית. לחצו כאן לפירוט נוסף על הקורס.
  
המעוניינים בפרטים נוספים ובמערכת השעות מוזמנים לפנות ללאה קוטלר, מנהלת מש"א, הדרכה וכספים באיגוד התעשייה הקיבוצית:
052-3662594 / lea@kia.co.il


פייסבוק