החלטה חשובה של מנכ"ל צמח מתל קציר: יותר עובדים בעלי מוגבלויות / מאת איילת רוטה-גבאי, מתוך מיינט קיבוץ, 7/4/2021
קבוצת צמח מפעלים אזוריים ומשקי עמק הירדן הציבה יעד לשנת 2021: גיוס משמעותי של בעלי מוגבלויות בחברות הקבוצה. מנכ"ל הקבוצה, מנשה (מנש') שלום מתל קציר: "קורא לכל החברות באזור להצטרף לפרויקט"
  
  


פייסבוק