אקזיט קיבוצי: ניר עוז ונירים מוכרים את אחזקותיהם בנירלט ב-266 מיליון שקל / מאת מיקי גרינפילד, מתוך כלכליסט, 21/3/2021
אינרום תרכוש את האחזקות, נתח של 37.8% בנירלט, בעסקת מניות, ותהפוך לבעלת שליטה מלאה - הקיבוצים יקבלו בתמורה 13% מהון המניות של החברה האם
  
  


פייסבוק