הסכם קיבוצי ראשון נחתם במפעל גלעם / מאת יצחק גולדמן, מתוך מבזק-ליב, 16/2/2021
הסכם קיבוצי ראשון נחתם היום (שלישי) במפעל “גלעם” בין ההסתדרות, נציגי העובדים וההנהלה. ההסכם, שיחול על כ-150 עובדים, יבטיח בין היתר תוספת שכר ומנגנון ביטחון תעסוקתי, והוא יהיה תקף לשלוש שנים
  
  


פייסבוק