יסודות | אז מה עשינו השנה [MARKETING]

 

אז מה עשינו השנה?

 

 

 

פאנל "חשיבות אסטרטגיית הביטחון במזון בישראל"
כנס ישראל לביטחון המזון של מעריב

 

Facebook

 

Twitter

 

LinkedIn

 

Websiteפייסבוק