תוכנית סיוע לעצמאים בקיבוצים שנפגעו ממשבר הקורונה / מתוך כנס מדיה
נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה
  
 


פייסבוק