מסלול מותאם קורונה: משרד הכלכלה מקצה 40 מיליון שקל לקליטת עובדים חדשים / מאת טלי חרותי-סובר, מתוך דה-מרקר, 10/8/2020
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה פירסמה הוראה המתמרצת מעסיקים לקלוט עובדות ועובדים חדשים בשוק העבודה, בעיקר באזורי עדיפות ■ לאור המשבר, ב-2020 התקבלו הקלות משמעותיות בתנאים שבהם מעסיקים נדרשים לעמוד בתמורה לקבלת המענקים
  
  


פייסבוק